Vollständige Harmonielehre

Od doby Janáčkova prvního vydání Úplné nauky o harmonii v roce 1911 čekala publikace na svůj německý překlad. Janáček sám se o něj pokoušel, jeho vídeňský nakladatel (Universal Edition) však nebyl vydání příliš nakloněn. 

Autorka nynějšího vydání nepodává jen německý překlad, ale také rozsáhlou genealogii Janáčkovy Úplné nauky o harmonii. Široce se zabývá lingvistickými problémy překladu a rozborem textu z různých hledisek. Sleduje fyziologické, psychologické a filosofické práce a studie, které Janáčka ovlivnily, a předkládá nové širší souvislosti.

Kniha vyšla v koprodukci s berlínským nakladatelstvím vědecké literatury Frank & Timme. České znění Janáčkovy práce je začleněno do svazku H0014 Teoretické dílo 1.

300,00 Kč

Parametry

  • německy
  • překlad a edice Kerstin Lücker
  • rozměry: 245 × 175 mm
  • šitá vazba, pevné desky
  • počet stran: 517
  • nakladatelské číslo: H0020
  • ISBN 978-3-86596-321-5
  • ISSN 1862-6114
  • ISBN 978-80-904052-5-7
  • vyšlo v roce 2012

Teoretické spisy

Kód skladu H0020

Typ: Nový produkt