The Published Theoretical Works of Leoš Janáček

V časovém oblouku padesáti let (1877-1927) vytvořil Leoš Janáček pozoruhodně obsáhlou řadu hudebněteoretických studií, z nichž se mnohé rozrostly do větších tematických celků, jež pak brzy našly svou knižní podobu. Velkou část svých teoretických pojednání publikoval Janáček již v okamžiku, kdy na rukopisu sotva zaschla poslední inkoustová tečka. Souborné vydání oněch textů vyšlo v rámci prvního svazku Teoretické dílo I (1877-1927) v roce 2007. 

800,00 Kč

Tento první díl nyní vychází v anglickém překladu a zahrnuje statě a články: Všelijaká objasnění melodická a harmonická, Statě z teorie hudby, O dokonalé představě dvojzvuku, Bedřich Smetana o formách hudebních, O představě tóniny, O vědeckosti nauk o harmonii, O trojzvuku, Slovíčko o kontrapunktu, Nový proud v teorii hudební, O skladbě souzvukův a jejich spojův, Moderní harmonická hudba, Můj názor o sčasování (rytmu), Z praktické části o sčasování rytmu, Váha reálných motivů, O průběhu duševní práce skladatelské, Úplná nauka o harmonii.


Parametry

  • editoři původního vydání: Eva Drlíková, Leoš Faltus, Svatava Přibáňová, Jiří Zahrádka
  • překladatel a editor: Martin Nedbal
  • revize: David Thurmaier
  • rozměry: 250 × 176 mm
  • vazba šitá nití
  • počet stran: 685
  • nakladatelské číslo H0027
  • ISBN 978-80-904052-7-1
  • vyšlo v listopadu 2020

studie, články, přednášky

anglický překlad knihy Teoretické dílo 

Kód skladu H0027

Typ: Nový produkt