Teoretické dílo I (1877–1927)

V časovém oblouku padesáti let (1877-1927) vytvořil Leoš Janáček pozoruhodně obsáhlou řadu hudebně teoretických studií, z nichž se mnohé rozrostly do větších tematických celků, jež pak brzy našly svou knižní podobu. Velkou část svých teoretických pojednání publikoval Janáček již v okamžiku, kdy na rukopisu sotva zaschla poslední inkoustová tečka. Jeho studie našly cestu do časopisů Cecilie, Hlídka, Dalibor a především do Hudebních listů, které po celou dobu jejich existence (1884-1888) redigoval. Janáčkova hudebně teoretická pojednání nevznikla jako produkt badatelský. Jeho učení, pojednání a rozpravy jsou dílem skladatele-teoretika, který svůj kompoziční potenciál tříbí vlastními výklady hudebních teorií s reflexí dalších spřízněných nauk jako je psychologie hudebního vnímání a tvoření, fyziologie hudby, akustika či experimentální psychologie. Teoretik Janáček působí na Janáčka skladatele a naopak, přičemž však obě jeho podoby nespouští ze zřetele pedagogický moment, který dává jeho pojednáním tvar a formu. Vždyť Janáček své hudebně teoretické názory předával po celý život posluchačům varhanické školy a později konzervatoře! A nebyl by to Janáček, kdyby své naukové statě nepojal svým typickým literárním perem, které i věcný text dokáže (pr)osvětlit nenadálým poetickým "pokleskem".

320,00 Kč

Vydávaný první díl obsahuje stati a články: Všelijaká objasnění melodická a harmonická, Statě z teorie hudby, O dokonalé představě dvojzvuku, Bedřich Smetana o formách hudebních, O představě tóniny, O vědeckosti nauk o harmonii, O trojzvuku, Slovíčko o kontrapunktu, Nový proud v teorii hudební, O skladbě souzvukův a jejich spojův, Moderní harmonická hudba, Můj názor o sčasování (rytmu), Z praktické části o sčasování rytmu, Váha reálných motivů, O průběhu duševní práce skladatelské a závěrem Úplná nauka o harmonii.


Parametry

  • úvod česky, anglicky a německy
  • editoři: Eva Drlíková, Leoš Faltus, Svatava Přibáňová, Jiří Zahrádka
  • jazyková revize: Dušan Šlosar
  • rozměry: 250 × 176 mm
  • vazba šitá nití
  • počet stran: 800
  • nakladatelské číslo H0014
  • ISBN 978-80-904052-0-2
  • vyšlo v prosinci 2007

články, studie, přednášky

řada I / svazek 2-1

Kód skladu H0014

Typ: Nový produkt