Suita (1877)

Suita pro smyčce je Janáčkovou první orchestrální skladbou, kterou napsal ještě před svým studiem na lipské konzervatoři (1879-1880). Tvoří ji šest částí, které původně nesly názvy Prélude, Allemande, Sarabande, Scherzo, Air a Finale, ale tyto části neodpovídaly skutečnému charakteru staré taneční suity a scherzo je zde zcela nemyslitelné. 

500,00 Kč

Většina částí Suity je psána ve dvoudílné a třídílné písňové formě, šestá část ve formě sonátové. Autografní partitura se nedochovala, zachoval se jen autorizovaný opis partitury s titulní stranou psanou Janáčkovou rukou, uložený dnes v Janáčkově archivu Moravského zemského muzea. Porovnání s Janáčkovým rukopisem umožňuje tzv. Sborník skladeb z pražských studií, do něhož skladatel úhledně přepsal všechny své skladby z let 1874-1875, které vytvořil na Skuherského varhanické škole i později. Jedna z těchto skladeb, Znělka pro čtvery housle, datovaná 25. listopadu 1875 v Brně, posloužila Janáčkovi při komponování 4. části Suity (tehdy nazvané Scherzo) s tempovým označením Presto. Zejména prvních devět taktů cituje Znělku téměř doslova.


Parametry

  • doprovodný text ve čtyřech jazykových mutacích
  • vydavatelské poznámky a anotace i česky a německy
  • editoři: Leoš Faltus a Jiří Mottl
  • úvod: Svatava Přibáňová
  • rozměry 340 × 270 mm
  • kroužková vazba
  • počet stran 48+5x12+4x12+3x12+2x8+8
  • nakladatelské číslo: H0006
  • ISMN M-66051-229-6
  • vyšlo v prosinci 2002

pro smyčce

partitura a party

řada D / svazek 1-1

Kód skladu H0006

Typ: Nový produkt