Národní tance na Moravě – Danze popolare di Moravia (1890–1912)

Na sklonku 19. století se česká společnost výrazně vymezovala vůči německému živlu. V kulturní oblasti se tyto snahy promítaly do národnostně zaměřených společenských projektů, v nichž hrálo využití folkloru velkou roli. Mezi nejrozšířenější akce patřily různé taneční produkce, v rámci kterých získaly značnou oblibu tzv. besedy, taneční pořádky s úpravami lidových tanců. V devadesátých letech 19. století se v těchto tendencích plně našel také Leoš Janáček. V moravských a slezských lokalitách studoval a popisoval lidový taneční projev, tance upravoval do orchestrálních a klavírních verzí a výsledky této činnosti se mu dařilo skloubit se společenskými aktivitami českých spolků a korporací v Brně. 

250,00 Kč

Institucionální zázemí těmto počinům poskytlo Národní divadlo, spolek Vesna, příprava Národopisné výstavy českoslovanské (1892-1895) a v prvních letech 20. století také Moravská ženská útulna v Brně. Janáček zprvu nenacházel potřebné informace o lidovém tanci v tištěných sbírkách - vždyť i František Sušil hodnotil v tomto směru svou největší sbírku jako nedostačující. Zásadní zlom tak přišel v létě roku 1888, kdy se skladatel setkal s původním lidovým tanečním projevem poblíž svého rodiště. Sám vystihl tento obrat výstižně ve studii Tance valašské a lašské, když v lednu 1891 napsal:

"Hledal jsem toliko písně, ale našel jsem mnohem více! Přiznávám se, že do té doby pohlížel jsem na tance s jakýmsi netajeným opovržením. To jméno se mi již nelíbilo, tím více způsob tančení. Viděl jsem v tom kus cizáctví, které neúprosně hlodá kus svéráznosti naší. Nemohu s Vámi tedy sděliti radost, když jsem pouhou náhodou ve valašské dědině, dosud málo tknuté moderním duchem, seznal jednak ušlechtilé a půvabné, jednak rázovité pohyby neznámých mi dosud tanců! ..." 


Parametry

 • 50 tanců a 18 alternativních úprav
 • doprovodný text ve čtyřech jazykových mutacích
 • vydavatelské poznámky a anotace česky a německy
 • editoři: Jarmila Procházková, Jitka Matuszková
 • nové popisy tanců: Zdenka Jelínková, Jitka Matuszková, Maryna Úlehlová-Hradilová
 • rozměry: 310 × 245 mm
 • vazba šitá nití
 • počet stran: 160
 • nakladatelské číslo: H0011
 • ISMN M-706527-03-1
 • vyšlo v roce 2005

řada G, svazek 2 

Kód skladu H0011

Typ: Nový produkt