Literární dílo II (1875–1928)

Proti původním záměrům zařadit do druhého dílu Literárního díla předem vybraný soubor Janáčkových statí, jež nebyly za skladatelova života zveřejněny tiskem, byly včleněny do tohoto svazku pod oddíl Supplementi i ty autografní práce, které dosud stály stranou pozornosti. Jsou to povětšinou nedatované a neúplné nástiny, excerpce, poznámky, komentované analýzy, sestavy a práce přípravného charakteru. Často postrádají název, leckdy jsou součástí dokumentů jiné povahy a jejich dataci lze většinou jen předpokládat. 

250,00 Kč

Parametry

  • editoři: Eva Drlíková, Leoš Faltus, Svatava Přibáňová, Jiří Zahrádka
  • jazyková revize: Dušan Šlosar
  • rozměry: 250 × 176 mm
  • vazba šitá nití
  • počet stran: 489
  • nakladatelské číslo H0015
  • ISBN 978-80-904052-1-9
  • vyšlo v roce 2

dosud nepublikované stati, poznámky, excerpce

řada I / svazek 1-2

Kód skladu H0005

Typ: Nový produkt