Literární dílo I (1875–1928)

Od doby vstupu do veřejného života se datují nejen první Janáčkovy skladby, ale též jeho první literární příspěvky. Jsou úzce provázány s jeho životem, veřejnou prací i tvorbou. Vznikaly v letech 1875-1928 téměř plynule jen s nepatrnými přestávkami, tedy od prvních nesmělých začátků až do konce života. Jsou důležitým pramenem k poznání jeho myšlenkového  a uměleckého vývoje, jeho tvůrčího zápasu i boje za pochopení a uznání vlastní skladatelské tvorby. Nemají jen nahodilý ráz; tvoří trvalou složku jeho osobnosti i díla.

320,00 Kč

Soubor doposud zjištěných Janáčkových hudebněliterárních statí, referátů a kritik, článků a fejetonů, studií a knižních prací tvoří kolem 380 příspěvků; 310 z nich bylo publikováno za Janáčkova života. Zbylou část tvoří úplné i neúplné rukopisy, osnovy, sylaby a skici přednášek a významnější torza. 

Slohová a vyjadřovací schopnost a obsahová závažnost zajistila Janáčkovu literárnímu dílu významné místo v české literatuře. V obou složkách, literární i hudební, v díle spisovatelském i skladatelském, je Janáček vždy zcela svůj, osobitý a přímočarý, neústupný, jdoucí i přes odpor a neporozumění vždy za svou životní i uměleckou pravdou. Janáček skladatel přece jen převýšil Janáčka spisovatele; svými geniálními skladbami, zejména operami, se umístil na čelním místě hudební avantgardy 20. let minulého století. 


Parametry

  • doprovodný text ve čtyřech jazykových mutacích
  • vydavatelské poznámky a anotace česky a německy
  • rozměry: 340 × 270 mm
  • vazba šitá nití / kroužková vazba
  • počet stran: 68 + 6x8
  • nakladatelské číslo: H0004
  • ISMN M 66051-175-6
  • vyšlo v listopadu 2001

fejetony, studie, kritiky, recenze, glosy, přednášky, proslovy, sylaby, skici

řada I / svazek 1-1

Kód skladu H0004

Typ: Nový produkt