Folkloristické dílo II (1891–1928)

Druhý svazek Folkloristického díla obsahuje materiály, které se týkají skladatelovy folkloristické činnosti a nebyly za jeho života publikovány. Jedná se o různě rozsáhlé většinou neuzavřené texty, které mají často formu skic, konceptů, příležitostných argumentací či analytických poznámek. Je tak možné posoudit, jaké kvantum folklórního materiálu Janáček studoval, analyzoval a jak erudovaná byla příprava, která vytvářela předpoklady pro známější a suverénnější výstupy psané pro zájmové i odborné publikum. 

400,00 Kč

Clona, jež odděluje oficiální vrstvu poznatků určenou veřejnosti a celý tento inspirativní kvas podnětů a myšlenek, má četné trhliny a pozorný čtenář jistě nalezne mnohé paralely a průniky nejen v publikovaných pracích folkloristických, ale i v hudebně teoretickém díle (I/2-1, 2).

Jako červená nit se celou edicí vine snaha o nalezení ideálního teoretického úvodu pro písňovou edici, která byla za Janáčkova vedení připravována Pracovním výborem pro českou národní píseň na Moravě a ve Slezsku v rámci sběratelsko-edičního podniku Lidová píseň v Rakousku. Nicméně vybraná část této sbírky spatřila světlo světa až v československém Státním ústavu pro lidovou píseň, tedy po Janáčkově smrti. Zde jsou poprvé v maximální míře prezentovány nerealizované koncepty úvodu této sbírky, čímž se odhaluje Janáčkův enormní tematický záměr a fundovanost opravňující autora k velkorysým plánům i suverénnímu působení v rámci obou zmíněných institucí.


Parametry

  • úvodní texty česky, anglicky, německy
  • editoři: Jarmila Procházková, Marta Toncrová, Lucie Uhlíková
  • recenzoval: prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.
  • jazyková revize: Dušan Šlosar
  • rozměry: 250 × 180 mm
  • vazba šitá nití
  • počet stran: 672
  • ISBN 978-80-904052-4-6
  • nakladatelské číslo: H0026
  • vyšlo v prosinci 2020

studie, recenze, fejetony a zprávy

řada I / svazek 3-2

Kód skladu H0026

Typ: Nový produkt