Folkloristické dílo I (1886–1927)

První svazek Folkloristického díla (řada I/3-1) přináší souborné vydání Janáčkových textů, které se týkají folkloristické činnosti a byly za skladatelova života publikovány. Jedná se o různě rozsáhlé články a studie, jež autor zasílal do odborných periodik i denního tisku, nebo které provázely připravované sbírky lidových písní a tanců. Stylové rozpětí těchto textů je adekvátní šíři vjemů a podnětů, kterými Janáček procházel. Fejetonistickým způsobem zpracoval mnohé zážitky získané při cestách za lidovou písní do terénu, v recenzích je zřejmá snaha vymezit se vůči tehdejší folkloristické produkci i vůči teoretickým názorům souputníků, zprávy reflektují aktuální dění v daném oboru i pozadí popisovaných událostí. Jako zásadní se jeví rozsáhlá studie O hudební stránce národních písní moravských (1901), a to zejména díky tomu, že se v ní autorovi podařilo analyticky komentovat materiál i kontext folklorních jevů. Pozdější odborná pojednání odrážejí také zájem o fonetiku a psychologii. 

320,00 Kč

Zpracování textů metodologicky navazuje na dosud vydané svazky ediční řady "I" Souborného kritického vydání díla Leoše Janáčka (Literární dílo, řada I/1-1, 2; Teoretické dílo, řada I/2-1, 2), kterému se Editio Janáček systematicky věnuje od roku 2001. Připravovaný druhý svazek Folkloristického díla (řada I/3-2) bude prezentovat texty neuzavřené a neotištěné. Současně v něm budou představeny i významnější materiály primárně neurčené k publikování, jako jsou dokumenty k organizační činnosti, excerpta a poznámky ke studiu.


Parametry

  • úvodní texty česky, anglicky, německy
  • editoři: Jarmila Procházková, Marta Toncrová, Jiří Vysloužil
  • jazyková revize: Dušan Šlosar
  • rozměry: 250 × 180 mm
  • vazba šitá nití
  • počet stran: 624
  • ISBN 978-80-904052-2-6
  • nakladatelské číslo: H0017
  • vyšlo v dubnu 2009

studie, recenze, fejetony a zprávy

řada I / svazek 3-1

Kód skladu H0017

Typ: Nový produkt